разсъдък

разсъдък
същ. - разум, интелект, мисъл, ум
същ. - глава, мозък, акъл, пипка
същ. - умствени способности
същ. - мисловна способност
същ. - способности, талант

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • акъл — същ. ум, разум, разсъдък, съобразителност, пипка, пипе, глава същ. способности, талант …   Български синонимен речник

  • глава — същ. чутура, кратуна, тиква, куфалница, пипе, пипка същ. ум, мисъл, разум, интелект, интелигентност, разсъдък същ. началство, управление същ. дял, отдел, параграф същ. ръководител, началник, шеф същ. директор …   Български синонимен речник

  • интелект — същ. ум, разум, разсъдък, мисъл същ. мисловна способност същ. умствени способности същ. интелигентност, въображение …   Български синонимен речник

  • мисловна способност — словосъч. ум, разсъдък, интелект …   Български синонимен речник

  • мисъл — същ. размишление, разсъждение, разсъдък, ум същ. идея, схващане, гледище, становище, мнение, съждение, тенденция, съзнание, твърдение същ. намерение, хрумване, план, проект същ. воля, желание същ. афоризъм, поговорка, сентенция същ …   Български синонимен речник

  • пипе — същ. пипка, ум, разум, разсъдък, акъл, глава, мозък …   Български синонимен речник

  • пипка — същ. ум, разум, разсъдък, акъл, глава, пипе, мозък …   Български синонимен речник

  • разум — същ. съзнание, разсъдък, мисъл, размисъл, ум, интелект, мозък, глава, акъл, пипе, пипка същ. мъдрост, премъдрост, благоразумие, трезвеност, умереност същ. здрава мисъл, точна преценка …   Български синонимен речник

  • свяст — същ. съзнание, съвест същ. ум, разум, разсъдък, умисъл същ. зрелост, трезвеност, съзнателност …   Български синонимен речник

  • способности — същ. ум, разсъдък, талант, акъл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”